Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu

Strona główna

wiosenne logo WOK

O ośrodku

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
            Wołczyński Ośrodek Kultury działa jako gminna jednostka od 28 marca 1982. Dziś pracujemy jako Ośrodek z wieloletnim doświadczeniem, co umożliwia nam stawianie sobie nowych celów. Naszą misją jest wszechstronny rozwój jednostki sprzyjający ewolucji uzdolnień, pasji, ekspresji oraz twórczości plastycznej, muzycznej tanecznej i teatralnej.
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
            Propozycja naszego Ośrodka jest skierowana do wszystkich grup wiekowych. Zadania, którymi zajmuje się Wołczyński Ośrodek Kultury to organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę, prowadzenie zespołów artystycznych, stworzenie warunków dla ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, organizacji imprez kulturalnych, promocja i organizacja wolontariatu.. Nadrzędnym celem Ośrodka jest przekazywanie bogatej tradycji narodowej, pielęgnowanie obyczajów oraz wychowanie i stymulacje jednostką w taki sposób, aby była wrażliwa na piękno otaczającego świata. Jest to możliwe poprzez intensywne i systematyczne kształcenie, które może spowodować zmianę w postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości.
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

             Posiadamy szeroką i różnorodną ofertę programową: 6 pracowni artystycznych, studio nagrań, 2 pracownie muzyczne, pracownię plastyczną, salę widowiskowa z ponad 250 miejsc, małą salę na 50 miejsc Zarządzamy 18 świetlicami wiejskimi na terenie Gminy Wołczyn:
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Data publikacji: 06-03-2014 11:10 Data modyfikacji: 04-03-2020 15:04